Tiếng Anh thương mại

Thương lượng – làm sáng tỏ vấn đề

Trình bày quan điểm hay đáp lại lời đề nghị khi thương lượng một cách cởi mở và hiệu quả. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thương lượng – bất đồng quan điểm

Nghệ thuật mặc cả hay thương lượng và một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thương lượng – giải quyết mâu thuẫn

Bạn sẽ biết làm thế nào để đối phó khi có mâu thuẫn, đồng thời tìm hiểu cách kết thúc cuộc thương lượng. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Than phiền và sự cố – báo tin không vui

Xử lý khi đơn đặt hàng hay thanh toán bị trì hoãn cũng như cách thông báo và phản ứng trước tin xấu. Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Than phiền và sự cố – đề nghị giải pháp

Cần làm gì khi phải cứu vãn một tình thế không hay xảy ra và cách đưa ra một giải pháp dung hòa có giá trị. Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Ăn mừng – mời khách

Mời đối tác đi dùng bữa tối và văn hóa trong nhà hàng. Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Ăn mừng – văn hóa chúc mừng

Nâng cốc chúc mừng và thanh toán bữa ăn. Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Tại sân bay – đăng ký lên máy bay

Các thủ tục chuẩn bị trước khi lên máy bay và xử lý những sự cố tại phi trường. Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Tại sân bay – chào tạm biệt

Chào tạm biệt trước khi lên đường và những bí quyết trong kinh doanh với đối tác phương Tây. Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

1 2 3