Tiếng Anh thương mại

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đối tượng học viên: Người đã đi làm mong muốn học bổ sung, cải thiện kiến thức để sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng [...]

4 năm ago / No Comments

2

06/2016

0

Nhận xét

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỆNH VIỆN

Đối tượng học viên: Y bác sĩ từ Bệnh Viện khắp các nơi muốn bổ sung, cải thiện 4 kỹ năng Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết đáp ứng với yêu cầu làm việc, nghiên cứu y học. TẠI SAO [...]

4 năm ago / No Comments

2

06/2016

0

Nhận xét

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Đối tượng học viên: Nhân viên văn phòng, người đã đi làm, sinh viên đang học hoặc sắp ra trường muốn bổ sung kiến thức Tiếng anh thương mại từ khắp nơi có trình độ Tiếng Anh từ mức cơ [...]

4 năm ago / No Comments

1

06/2016

0

Nhận xét

Cách giới thiệu nhân viên, tự giới thiệu bằng Tiếng Anh

Ở bài trước bạn đã học cách: Tự giới thiệu tên tuổi bằng Tiếng Anh. Giới thiệu chức danh bằng Tiếng Anh. Mô tả vắn tắt công việc bằng Tiếng Anh Sửa lỗi cách phát âm sai trong Tiếng Anh [...]

5 năm ago / No Comments

4

02/2015

0

Nhận xét

Giới thiệu nhân viên – chức danh

Cách viết tắt những chức danh thông thường, bắt chuyện với đối tác thương mại và một số chú ý hữu ích về việc đùa giỡn trong công sở tại Australia. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

5 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Nói chuyện qua điện thoại – giới thiệu

Nguyên tắc ứng xử khi gọi điện thoại, năm câu nói cấm kỵ khi giao tiếp qua điện thoại về chuyện làm ăn. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

5 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Nói chuyện qua điện thoại – bàn chuyện công việc

Học cách chuẩn bị sẵn những thông tin cần thiết trước khi gọi điện thoại và một số thành ngữ thường dùng trong giao tiếp thương mại. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

5 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Gặp gỡ lần đầu – văn hóa làm quen

Học cách mở đầu khi tự giới thiệu, đáp lại khi người khác giới thiệu cũng như cách bắt tay khi làm quen. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

5 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Gặp gỡ lần đầu – bày tỏ sự đồng tình

Học cách trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Do you mind…?’ và một số câu để kết thúc cuộc nói chuyện. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

5 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Xúc tiến công việc

Học cách thay đổi đề tài khi nói chuyện và đáp lại khi muốn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình một cách lịch thiệp trước nhận xét của người đối diện. Link tải về: Tiếng Anh Thương [...]

5 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

1 2 3