Nói chuyện qua điện thoại – giới thiệu

Nói chuyện qua điện thoại – giới thiệu

Nguyên tắc ứng xử khi gọi điện thoại, năm câu nói cấm kỵ khi giao tiếp qua điện thoại về chuyện làm ăn.

Link tải về:
Tiếng Anh Thương mại


Chia sẻ bài viết:

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét