Nói chuyện qua điện thoại

Nói chuyện qua điện thoại – bàn chuyện công việc

Học cách chuẩn bị sẵn những thông tin cần thiết trước khi gọi điện thoại và một số thành ngữ thường dùng trong giao tiếp thương mại.

Link tải về:
Tiếng Anh Thương mại


Chia sẻ bài viết:

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét