Giới thiệu nhân viên – chức danh

Giới thiệu nhân viên – chức danh

Cách viết tắt những chức danh thông thường, bắt chuyện với đối tác thương mại và một số chú ý hữu ích về việc đùa giỡn trong công sở tại Australia.

Link tải về:
Tiếng Anh Thương mại


Chia sẻ bài viết:

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét