Gặp gỡ lần đầu – bày tỏ sự đồng tình

Gặp gỡ lần đầu – bày tỏ sự đồng tình

Học cách trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Do you mind…?’ và một số câu để kết thúc cuộc nói chuyện.

Link tải về:
Tiếng Anh Thương mại


Chia sẻ bài viết:

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét