Giảng viên " Robert Gibb "

Robert Gibb

Giáo viên nước ngoài Robert Gibb tại Smartlink

Trình độ:

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học St CloudState Mỹ.

robert-gibb

Kinh nghiệm:

Thầy Robert đã tham gia giảng dạy tại các trường:

  • Trung học của nước Mỹ .

Phương pháp dạy học Tiếng Anh hiệu quả:

  • Hiểu văn hóa Việt, hài hước và gần gũi với học viên.
  • Dễ hiểu, học viên tiếp thu nhanh
  • Khả năng truyền đạt tốt tới học viên

Tai Trung Tâm Anh Ngữ SmartLink

  • Robert giảng dạy các lớp tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên và các khóa học ở các Công ty, Tập đoàn lớn mà SmartLink hợp tác.
  • Thầy luôn được các Công ty tin tưởng và là lựa chọn uy tín để SmartLink gửi tới giảng dạy tại Doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết:

5 năm ago / No Comments

27

01/2015

0

Nhận xét